مجتمع آموزشی پرورشی شهیدسیدمصطفی خمینی( ره )

دراینجا سعی برآن است ارتباط بهتر وبیشتری بین اعضا و زیرمجموعه های مجتمع شهیدسیدمصطفی خمینی برقرار گردد(( توجه : اگر روی کلمه ادامه مطلب،راست کلیک کنید وگزینه1-در مرورگر فایر فاکس open link in new tab یا 2- open in new tab درمرورگر اینترنت اکسپلورر راانتخاب کنید،صفحه جدیدی به زبانه های صفحه ای که در آن هستید اضافه می شود. این روش برای جلوگیری از بارگزاری صفحات تکراری مفیداست.چندین صفحه راباهم خواهید داشت و می توانیدبراحتی بین تب ها یا زبانه ها جابجا شوید.

تکمیل فرم هاو دریافت کارنامه نوبت اول پس از پایان انتظاربرنامه توصیفی و راهنمایی
نویسنده : رضاجعفرپور - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

ویرایش جدید نرم افزارهای توصیفی و نمره ای مقطع ابتدایی ، همچنین برنامه راهنمایی پس از مدت ها انتظار دریافت شد. دبستان های شهید طالعی ،فرشاد وقاآنی که پایه پنجم با نظام نمره ای دارند ودبستان اناغ که پایه های چهارم وپنجم نمره ای دارد، توانستند لیست نمرات خودرا دریافت وپس از بازگرداندن لیست های کامل شده کارنامه ودیگر فرم های ارزشیابی نوبت اول سال تحصیلی 91-90را دریافت نمودند. مدارس راهنمایی اتحاد وخدیجه کبری(س) براک نیز کارنامه ودیگر لیست های نتایج ارزشیابی نوبت اول خودرادریافت وبه اولیای دانش آموزان تحویل دادند.